REPRENEM EL MERCAT SETMANAL DEL DIMECRES

Des de l’inici del la crisi pel COVID19 el mercat setmanal no sedentari dels dimecres ha estat suspès per evitar risc de contagi. Passada la setmana Santa el reprenem aplicant totes les mesures establertes per la Resolució SLT/720/2020.

El desenvolupament del mercat haurà de complir amb els requisits següents per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2:

 • Només es podran realitzar la venda els paradistes amb llicència anual que comercialitzin els productes següents: alimentació, alimentació animal i productes higiènics. També es podrà vendre planter d’horta.
 • Els paradistes hauran d’extremar les mesures preventives seguint les recomanacions del Departament de Salut.
 • Les parades se situaran entre elles a una distancia mínima a de 2 metres a banda i banda (confrontant) i de 6 metres cap endavant ( enfrontant).
 • Els clients hauran de respectar la distancia de 2 metres i esperar el seu torn formant una cua de manera que només hi hagi 1 persona a primera línia de la parada.
 • Els accessos es regularan per evitar aglomeracions i garantir que no se supera 1/3 de l’ocupació.
 • Les parades que vulguin venir al mercat ho hauran de comunicar amb antelació a L’ajuntament ( termini el dia abans de la celebració del mercat).
 • Les parades de mercat hauran d’estar separades unes de les altres. Al ser un mercat excepcional i nomes d’alimentació, no quedaran ubicades al lloc habitual, a l’haver espai suficient es separaran i es repartiran entre tot l’espai disponible del mercat perquè quedin el màxim de separades.
 • No es permetrà aglomeracions de persones a les parades.
 • Els paradistes hauran de marcar al terra amb cinta adhesiva una distancia mínima d’un metre entre la parada i els clients.
 • Els clients no podran tocar cap producte amb les mans, sinó que hauran de demanar els productes des de la distancia d’un metre de la parada.
 • Els clients hauran de respectar una distància entre ells mateixos de dos metres.

L’Ajuntament de Llançà vetllarà pel compliment d’aquestes mesures.

Llançà, 15 d’abril de 2020.

2020-04-29T13:03:07+01:00
Canviar idioma »